Maly Modelarz (полное собрание - 465 журналов)

Полное собрание легендарного польского журнала "Maly Modelarz". Журнал посвящён бумажному моделизму. Каждый номер "Maly Modelarz" содержит набор выкроек для создания одной модели военной техники из бумаги и картона: cамолеты, танки, корабли и прочая техника. А также краткую историю этой техники. Издавался журнал с 1957 г. — один из старейших журналов этой тематики.

----------------------<cut>----------------------

На польском:
Ma&#322;y Modelarz to czasopismo wydawane przez Lig&#281; Obrony Kraju nieprzerwanie od 1957 roku. Zawiera ono modele kartonowe rozrysowane na kartonie formatu A4 wraz z instrukcj&#261; sklejania oraz zarysem historycznym i danymi technicznymi oryginalnej jednostki.
Podstawowymi narz&#281;dziami potrzebnymi do sklejenia modelu s&#261;: no&#380;yczki, klej, r&#243;&#380;nej grubo&#347;ci tektura oraz elementy metalowe – najcz&#281;&#347;ciej drut. Mo&#380;liwym jest r&#243;wnie&#380; zastosowanie element&#243;w gotowych poprawiaj&#261;cych jako&#347;&#263; modelu takich jak: wyt&#322;aczane szybki, gumowe ko&#322;a, elementy fototrawione itp.

Год выпуска: 1957 — 2007
Жанр: Бумажный моделизм
Издательство: Liga Obrony Kraju
Формат: JPEG в RAR'е
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: Очень много

Необходимо зарегистрироваться чтобы прочитать текст или скачать файлы